Kontor erakorraliselt suletud/ Office closed

Eesti Üliõpilaskondade Liidu kontor on 16.10.2023 kell 10-12 erandkorras suletud. Klienditugi on saadaval telefonitsi ja meili teel.
Fesu office is exceptionally closed on 12th of August, 2023 from 10–12am. We are still reachable by phone or email.