Koostöö ISICuga

Koostöö ISICuga tähendab mitte ainult kahe-, vaid koguni kolmepoolset võitu: Teie ettevõtjana võimaldate ISIC, ITIC ja IYTC kaartide omanikel oma toodet või teenust soodsamalt osta ning meie ISIC brändi esindajatena teavitame ISIC kaardiomanikke Teie pakkumisest oma turunduskanalites. Parema koostöö saavutamiseks ootame pakkumise turundamist ka koostööpartnerilt. Tegemist on hea võimalusega inimeste tarbimisharjumuste muutmiseks, sihtgrupile suunatud turundustegevuseks ja oma kliendinumbri kasvatamiseks.

ISIC Tudeng on rahvusvaheline üliõpilaspilet.

ISIC Õpilane on rahvusvaheline õpilaspilet.

ITIC Õpetaja on rahvusvaheline õpetaja- või õppejõustaatust tõendav dokument.

IYTC noortekaart on rahvusvaheline noorte reisi- ja sooduskaart mitteõppivale kuni 30-aastasele noorele.

Maailmas tervikuna kasutavad ISIC kaarte üle 4,5 miljoni inimese, kellele kehtivad ka Eesti koostööpartnerite pakkumised. Samuti saavad Eesti kaardikasutajad osa välismaistest ISIC soodustustest.

Loe ISIC brändist lähemalt siit.

Mida teha koostöö alustamiseks?

  • Leida soodustus, mida kaardiomanikele pakkuda

Soodustuse all peetakse silmas hüve(sid), mis on kättesaadavad ISIC, ITIC ja IYTC kaardi omanikele. Soodustus võib olla erinevate kaarditüüpide puhul erinev, ent kliendi huvi äratamiseks peaks see olema võimalikult atraktiivne. Koostööpartnerite valimisel lähtume ka soodustuse kvaliteedist, st hindame selle väärtust kaardiomanikule.

Soodustuse info võiks sisaldada soodustuse suurust (nt allahindluse protsenti), milliste teenuste- või kaubarühmadele ning millistele ISIC kaarditüüpidele soodustust rakendatakse, aadressi ja telefoninumbrit, internetilehekülje ja e-posti aadressi.

  • Sõlmida ISIC koostööleping

Peale lepingu sõlmimist on mõlemad pooled kohustatud täitma lepingus etteantud tingimusi, mis ettevõtja poolt hõlmab soodustuste andmist ja ISIC kaardikleebiste asetamist kliendile nähtavale kohale ning EÜL-i poolt ettevõtja kajastamist enda poolt hallatavates meediakanalites:
– ISIC Eesti kodulehe soodustuste andmebaas
– uudiskiri, mida on võimalik saata õpilastele, üliõpilastele, noortele ja õpetajatele
ISIC Eesti Facebooki lehelt.

Huvi korral saame pakkuda lisakanaleid sihtrühmadeni. Koostöölepingu sõlmimine on tasuta.

Oma koostöösoovist andke meile palun teada meiliadressil gerlin.gil@eyl.ee või eyl@eyl.ee.